Inspira

Visie op ontwikkeling

Het leven wil graag dat jouw potentieel wordt bevrijd

In deze tijd betekent dit een weg van actieve overgave aan iets wat groter is dan jouw persoonlijkheid: Je Ware Zelf. Dit is een beweging die onontkomelijk is om goed te functioneren in deze complexe wereld. We gaan van overleven naar leven, mits je deze beweging maakt. Als je vasthoudt aan het ego, dan wordt het leven schaars en armoedig.

Het leven gaat over het ontwikkelen van een relatie
met je hart om van daaruit te kunnen uitreiken naar anderen.
Hierin zit betekenis en geluk.

Annemarie Baltus

Ontwikkeling in leiderschap

De complexe wereld die er nu is vraagt mensen om op een andere manier aanwezig te zijn. Samenwerking vraagt in deze tijden om dieper contact met jezelf en ook met anderen. In een rap tempo wordt het huidige leiderschap achterhaald.

Het oude werkt niet meer en daardoor krijgen / hebben veel meer mensen last van hun patronen.
Dit betekent dat bewustzijnsontwikkeling een cruciaal verschil gaat maken in leiderschap:

  • Er komt steeds meer eigen verantwoordelijkheid op ontwikkeling om persoonlijke toegevoegde waarde te houden;
  • Ontwikkeling vraagt steeds meer maatwerk, zowel op inhoud als op de persoon;
  • Inzet op leren rond een gemeenschappelijk ontwikkelvraagstuk wordt belangrijker dan inzetten op leren rondom het gemeenschappelijke resultaat in de praktijk. De programma’s gaan een tandje dieper, wat betekent dat het effect en de impact op de praktijk feitelijk hoger wordt.

“Het vermogen tot anders waarnemen of denken is belangrijker dan de kennis die men heeft vergaard.”

David Bohm