Inspira

De heilige geest

Dit weekend was het Pinksteren. Volgens het christendom vieren we dan dat de Heilige Geest over ons is uitgestort. Jezus kwam tot de vereenzelviging met de Christus, de Zoon van God, waarna de Heilige Geest op aarde is neergedaald. Volg je het nog?

Voor veel mensen heeft dit geen betekenis, maar voor vele anderen wel, waaronder voor mij. Alleen niet in de traditionele zin van het woord, ik ben namelijk een vrije gelovige. Ik haal mijn kennis uit de Gnostiek, een Cursus in Wonderen (ECIW) en ik ga met regelmaat naar de Katholieke Kerk. In dit blog wil ik de symbolische betekenis van Pinksteren uitleggen en deze koppelen aan ieders ontwikkeling als mens.

Jezus is de eerste mens die zichzelf in een aards leven volmaakt heeft voltooid. Hij heeft licht gebracht in het diepste duister. Deze betekenis is voor mij een sleutel in mijn ontwikkeling. Het zegt mij dat ik al mijn persoonlijke schaduwkanten naar het licht mag en kan brengen, waarbij ik me verbind met anderen door in mijn licht te blijven, niet door de schaduw te ontkennen, maar door er doorheen te kijken. Mijn ingang om dit te laten gebeuren is vaak door te weten met mijn verstand dat ik een illusie ervaar en weten (en daarmee vertrouwen) dat als ik mij richt op het licht in mezelf en de ander, er altijd weer licht zal ontstaan, hoe duister de situatie er ook uitziet. Hoe meer ik dit toepas, hoe meer licht en verbinding ik ervaar in mijn leven.

Vergoelijken, goedpraten, vermijden of ontkennen is niet hetzelfde als licht brengen in de verbinding, daar waar je met een ander (en dus met jezelf) vastzit. Het gaat erom dat je in de ervaring van de muur (de pijn of de angst) verbonden blijft met het licht. Dat vraagt ontzettend veel vertrouwen. Ik vind het een heel fijn idee om te weten dat ik in dit proces de steun heb van de Heilige Geest en weet dat liefde sterker is dan kwaad.

Dit is waarin Jezus ons voorgegaan is. Hij bleef verbonden met het licht, ook al deden mensen hem kwaad. Hoewel het kwaad hardnekkig blijft verleiden door te veroordelen, superieur te blijven of te ontwijken, ervaar ik in mijn eigen leven ook dat dit waar is. Als het moeilijk is, en ik word stil van binnen, dan ervaar ik dat er een antwoord komt als het nodig is. Vaak is dat antwoord groter dan ikzelf. Tegelijkertijd komt het antwoord uit mezelf, omdat ik ervoor kies om het Christus Bewustzijn in mezelf in elke omstandigheid wakker te maken. Begrijp me goed: ik ben er nog lang niet!

ECIW beschrijft dat de Heilige Geest in dat deel van onze denkgeest verblijft waar het Christus bewustzijn zit. De Heilige Geest is dus een deel van jou. Je kunt dit ook ervaren. Het kan niet misleid worden. Als je je nog nooit hebt verdiept in de Heilige Geest: Je innerlijk weten, je diepste innerlijk stem (we hebben er namelijk nogal wat), innerlijke waarheid en integriteit, het zijn allemaal gebieden die aan de Heilige Geest verwant zijn.

Wat mij hieraan zo boeit is dat als ik er voor kies om dit deel in mezelf de boventoon te laten voeren, ik dit bij anderen ook aanraak. Dan voel ik me verbonden met anderen en is er wezenlijk contact. Andersom gebeurt dit ook; soms loop ik vast met iemand en als een ander dan niet meepraat, maar verbindend spreekt, kan mij dat enorm helpen.

De meeste mensen willen graag liefdevoller zijn en meer verbinding met zichzelf en anderen voelen. Liefdevoller word je niet als je vasthoudt aan oordelen, muren in en buiten jezelf of boosheid. We lopen allemaal bewust of onbewust de weg van Jezus en klungelen wat aan tot we volledig opgenomen zijn in het eenheidsbewustzijn. Dat is de weg van de mens.

In ECIW wordt de Heilige Geest beschreven als de overblijvende communicatieschakel tussen God en zijn afgescheiden Zonen. Daar waar wij afgescheiden zijn, zijn wij de afgescheiden Zonen. Daar waar je dat niet (meer) bent, is de Heilige Geest overbodig geworden en val je samen met het Christus Bewustzijn.

In ECIW staat dat het Verzoeningsprincipe (het vermogen om een vergeven wereld te kunnen zien) van de Heilige Geest er al was, voordat Jezus dit in beweging heeft gezet. Mooi toch om over na te denken.

Ik gun iedereen contact met de Heilige Geest. Echt. Ik ben ongelovig gestart, maar door mijn groei, ontwikkeling en persoonlijke ervaring, weet ik nu dat er veel en veel meer is tussen hemel en aarde. Al weet ik ook niet hoe het er precies uitziet.

Wat wel echt heerlijk is om te weten, is dat je alleen maar stil hoeft te zijn, dat het antwoord komt en dat ik dat onder stress niet met mijn beperkte verstand hoef te verzinnen. Dat liefde sterker is dan kwaad en dat er een grootsheid in liefde is, ook al kan ik die nog lang niet helemaal ervaren of vasthouden. Liefde wint altijd, ook al lijkt dat niet zo in onze gebroken wereld.

~ Annemarie Baltus
16 mei 2016

Persoonlijke ontwikkeling
Wil je verder komen met je persoonlijke ontwikkeling? Inspira biedt verschillende trajecten (eventueel op maat) aan.     Lees verder
Gnostiek
De gnostiek is een vroegchristelijke stroming uit de eerste eeuwen van onze jaartelling. Kernthema van de gnostiek is dat de mens vergeten is wie hij in werkelijkheid is. Jezus is in de gnostische teksten een boodschapper die de mens oproept zichzelf te herinneren: “Sta op en herinner jezelf” Gnosis is het Griekse woord voor kennis, en betekent hier kennis van je ware zelf. Omdat je als mens met je ware zelf deel bent van de ware werkelijkheid, is kennis van je ware zelf tegelijkertijd ook kennis van de ware werkelijkheid. Gnosis als zelfkennis is kennis van ‘het Al’. “Wie zichzelf kent, kent het Al.”
Bron: http://www.gnostiek.nl/gnostiek/
Meer lezen
Een Cursus in Wonderen, pagina 91/92, over de Heilige Geest, uit het Handboek voor leraren.
Als je geïnteresseerd bent in Gnostiek zijn de boeken van Bram van Moerland een aanrader. Ik ben echt fan van zijn boek: ‘Het weten van een ongelovige’ . En ‘Gnosis en Gnostiek’.
Zie ook bij de boekrecensies
Volg Annemarie op:
twitter-grijs
facebook-grijs
linkedin-grijs

Inspiratiemail
Wil je geen artikel van Annemarie missen? Schrijf je dan in voor haar maandelijkse Inspiratiemail.     Aanmelden


inspira contact

Wil je meer informatie of heb je vragen over (één van) onze programma's? Bel ons via 0341-353 466. Of stel je vraag via ons contactformulier     Wij nemen dan snel vrijblijvend contact met je op.