Inspira

Traineetrajecten

Inspira stoomt trainees in een op maat gemaakt persoonlijk ontwikkelprogramma klaar zodat ze hun talenten optimaal in de praktijk brengen. Een juiste begeleiding stimuleert ondernemerschap en geeft effectief richting aan de ontwikkeling. Inspira begeleidt zowel management trainees als trainees met een specifieke achtergrond.

Trainees hebben het niet gemakkelijk. In de organisatie wordt veel van ze verwacht en ze verwachten nog meer van zichzelf. Ze hebben vaak wel de theoretische kennis en belangrijke competenties (al dan niet latent) in huis, maar kunnen dat door gebrek aan ervaring nog niet altijd effectief toepassen in de praktijk.

Het scheiden van de werksituatie van het eigen persoonlijke proces is vaak nog lastig. Dit maakt situaties diffuus en soms overweldigend. Als je trainees echter een context biedt waarin ze praktijkervaringen met elkaar delen, sparren over en leren reflecteren op de eigen ervaringen, dan komt de persoonlijke ontwikkeling in een stroomversnelling en is groei (en de resultaten daarvan) sneller zichtbaar in de organisatie.

Reacties van (ex)trainees:
“De diepgang van het programma is goed. Het blijft niet hangen bij een competenties of vaardigheden trainen. De diepgang maakt het soms ook confronterend en lastig, maar is wel heel waardevol om een stap verder te zetten in je ontwikkeling.”
“Het terugkijken door na te gaan wie ik ben, hoe ik zo geworden ben en waarom ik doe zoals ik doe. Daarnaast heb ik het als heel waardevol ervaren om beter te leren reflecteren.”
Lees meer testimonials

Ontdek wat je te geven hebt en geef het aan de wereld.
Ook als je onzeker bent. Geef het in het besef dat het niet perfect is, en dat je je best hebt gedaan. Dat is genoeg.

Paul Ferrini

Kern van de traineeprogramma’s van Inspira is persoonlijk leiderschap. Dit betekent dat trainees leren om zelf verantwoordelijkheid voor situaties te nemen. Ze kijken steeds opnieuw naar het eigen stuk en bepalen wat ze er mee willen doen. Dit vraagt veel van de trainees. Als ze de methodiek ‘pakken’ en deze reflectie op het functioneren een tweede natuur wordt, dan hebben zij zelf, en ook de werkgever, goud in handen. Uiteraard traint Inspira daarnaast ook de nodige praktische vaardigheden van trainees in het traject.

Momenteel verzorgt Inspira het (management) traineeship van organisaties zoals Achmea en Schiphol Group.

Wil je meer informatie of heb je vragen over een mogelijk traineetraject binnen jouw organisatie? Bel ons via 0341-353 466. Of stel je vraag via ons contactformulier Wij nemen dan snel vrijblijvend contact met je op.