Inspira

Transformationeel leiderschap vraagt diepgang en bewustzijn

Deze tijd vraagt om transformationeel leiderschap. Omvorming van het oude naar het nieuwe. Dit vraagt om een transformatie in onze leiders of om een ander type leider dan we gewend zijn. De transformationele leider is veel bewuster van zichzelf dan de oude leider hoefde te zijn. Transformationeel leiderschap vraagt diepgang en bewustzijn.

Verdieping is cruciaal. Als de leider oppervlakkig is of het aan de oppervlakte houdt, kan hij niets transformeren. Anderen blijven dan namelijk ook aan de oppervlakte. Er gebeurt dan niets. Er verandert niets. Transformeren vraagt verdieping, ontwikkeling en groei.

Echtheid is belangrijk. De transformationele leider is transparant en daardoor congruent. Wat er in hem of haar leeft, wordt gedeeld. Door eerlijk en open te zijn over waar hij is, nodigt hij verdere verdieping van het bewustzijn uit. De transformationele leider is echt. Als de leider niet eerlijk en open is, wordt niet de veiligheid gecreëerd die nodig is voor de transformatie.

Inclusief leiderschap is essentieel. Wat de transformationele leider vanuit zijn bron doet, heeft altijd het doel om te verenigen. Ook al kan dat confronterend zijn op het moment dat het gebeurt. De transformationele leider is verenigend bezig, maar hij is er niet op uit om vrienden in het moment te maken. De leider volgt wat uit zijn diepste innerlijke bron komt en nodigt de ander ook uit om verder te gaan dan het bestaande of gangbare. Dat kan dus anders zijn dan de bestaande norm. De leider nodigt tegenkracht uit.

Vertrouwen is de basis. De transformationele leider heeft vertrouwen, omdat hij weet dat de bron van waaruit hij leeft, groter is dan hemzelf. Er is een diep besef dat je het niet alleen hoeft te doen. Dat obstakels er zijn om te leren, te groeien en te nemen. Het fundament van de transformationele leider is niet op zijn Ego gebouwd. Daarom is het nieuwe leiderschap ook meer feminien. Vrouwen zijn gewend om vanuit gelijkwaardigheid te acteren. Dat is onder de vrouwen de norm. Bij mannen wordt onderling veel meer gemeten.

De transformationele leider volgt zijn innerlijke bron. Dat is een weg van overgave. Je kunt als leider ook de weg van het Ego volgen. Dat is de weg van grip en controle. Het is dan onmogelijk om te transformeren, omdat het Ego zekerheid en veiligheid kiest en zijn oplossingen baseert op wat heeft gewerkt in het verleden. Het Ego neemt geen risico’s. De transformationele leider heeft zijn Ego in beheer en heeft ontdekt dat er iets in hem is, wat het Ego overstijgt en waar hij op durft te vertrouwen.

De transformationele leider is bereid om met open vizier naar zichzelf te kijken en het innerlijke werk te doen wat nodig is. Als er gebieden in hem zijn waar de leider merkt dat hij weg wil, dan gaat hij er juist naartoe. Hij is niet bang voor pijn en is bereid dat toe te laten, omdat hij weet dat het bevrijdend is. Als de leider niet bereid is om naar zichzelf te kijken, en liever weggaat van pijnplekken, dan is hij niet of beperkt in staat tot transformeren.

De transformationele leider managet eerst zijn innerlijk voordat hij zijn omgeving managet. Hij is zich ervan bewust, dat zijn innerlijke keuze, Ego of Ware Zelf (een diepere bron), bepalend is voor wat hij in zijn omgeving creëert. Hij neemt dus vooraf zijn verantwoordelijkheid. Dit is de overgang van leiding geven naar leiding nemen.

Als je leert om je bewustzijn van moment tot moment te gebruiken, door je innerlijk te managen en je meer door waarden te laten leiden dan door normen, transformeer je zelf, en daarmee onmiddellijk de wereld om je heen. Je maakt waar in het moment, omdat je het hoogst haalbare realiseert in elk moment. Je gaat leven in een wereld waarin je accepteert wat is. Het goede en het slechte. Pijn en plezier. Een inclusieve wereld waarin iedereen er mag zijn. Een wereld waarin je van moment tot moment meebeweegt met wat zich aandient. Organisch leiderschap. Een wereld waarin ieder het beste van zichzelf mag geven, talenten worden benut en gewaardeerd. Er wordt geleerd en gegroeid. Wat er is, mag er zijn. Je bent veilig bij dat wat is. Je wordt steeds vrijer van de omstandigheden. Omdat je transformeert.

Wie wil dit nou niet?

~ Annemarie Baltus
20 maart 2018

Lees de eerdere blogs over transformationeel leiderschap:
Wat is transformationeel leiderschap?
De nieuwe leider is zelf de bepalende factor
Lees hier meer  blogs
Persoonlijke ontwikkeling
Wil je verder komen met je persoonlijke ontwikkeling? Inspira biedt verschillende trajecten (eventueel op maat) aan.     Lees verder
Volg Annemarie op:
twitter-grijs
facebook-grijs
linkedin-grijs

Inspiratiemail
Wil je geen artikel van Annemarie missen? Schrijf je dan in voor haar maandelijkse Inspiratiemail.     Aanmelden


inspira contact

Wil je meer informatie of heb je vragen over (één van) onze programma's? Bel ons via 0341-353 466. Of stel je vraag via ons contactformulier     Wij nemen dan snel vrijblijvend contact met je op.